Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΘΑΚΗΣ


Η πρωτοβουλία του Δημάρχου, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης, να ενημερώσουν τους Θιακούς της Πάτρας για τα πεπραγμένα της μέχρι τώρα θητείας τους καθώς και για τους επόμενους στόχους, στέφτηκε με εξαιρετική επιτυχία.
Η αίθουσα του Συλλόγου Ιθακησίων Πάτρας γέμισε από τους Θιακούς της Πάτρας. Η ενημέρωση από τον Δήμαρχο Διονύση Στανίτσα και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Στέφανο Φιαμπόλη ήταν κατατοπιστική και λεπτομερής. Όλοι οι παρευρισκόμενοι κατανόησαν ότι όντως στην Ιθάκη συντελείται ένα σημαντικό έργο.