Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΘΕΜΑ: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
             Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σας καλεί σε Γενική Απολογιστική Συνέλευση στις 9/3/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία μας Αράτου 11-13. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθούν την ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Μαρτίου 2020 στα γραφεία μας από 10 π. μ. έως 3 μ. μ.   
Όποια μέλη μας επιθυμούν να καταθέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή να υποβάλουν στα γραφεία μας σχετική αίτηση έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3/2020.
Τα κωλυόμενα μέλη κατά την ημέρα της ψηφοφορίας μπορούν να εκπροσωπηθούν με άλλα μέλη του συλλόγου, εφόσον προσκομίσουν ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής εξουσιοδότηση και εξοφλήσουν τη συνδρομή τους.
                                    ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο Πρόεδρος                                                                Η Γραμματέας
                                                                               
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ                          ΜΑΡΙΑ  ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ